Imiona Maria, Nate, Irma i Harvey zostały wykluczone z listy dla huraganów

Imiona Maria, Nate, Irma i Harvey zostały wykluczone z listy dla huraganów

Nazywanie huraganów ma specjalne zasady przyjęte przez WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna). Nadaje się im imiona męskie i żeńskie, które otrzymują każdego roku po kolei, w kolejności alfabetycznej.

źródlo: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/imiona-maria-nate-irma-i-harvey-zostaly-wykluczone-z-listy-dla-huraganow