Formatowanie komputera. Oto rzeczy, o których warto wiedzieć

Formatowanie komputera. Oto rzeczy, o których warto wiedziećFormatowanie partycji / dysku jest procesem, w którym tworzy się nowy system plików lub kasuje się ich znaczniki (w ramach formatowania szybkiego kasowane są ich znaczniki, ale te w dalszym ciągu są obecne na dysku, dlatego możliwe jest ich odtworzenie). Trwałe usunięcie poprzednich danych na wcześniej wykorzystywanych dysku lub partycji możliwe jest jedynie przez ich nadpisanie nowymi (na co często pozwalają wyspecjalizowane programy do zarządzania dyskami).
Kiedy wykonuje się formatowanie? Zawsze wtedy, gdy potrzebujemy przygotować dysk do pracy z danymi – m. in. w trakcie instalacji nowego systemu operacyjnego (wtedy również ustalany jest odpowiedni dla danego oprogramowania system plików, np. NTFS dla Windows). Ponadto, możliwe jest zmienienie rozmiaru jednostki alokacji oraz faktyczny rozmiar nośnika (poruszając się jednak w deklarowanych przez producenta wartościach).
Formatowanie szybkie oraz pełne – różnice
Formatowanie szybkie, jak wykazaliśmy wyżej polega na usunięciu jedynie znaczników plików (w ogromnym uproszczeniu – tzw. spisu treści plików), przez co dla systemu operacyjnego, czy innego programu zdolnego odczytywać zawartość dysku są one „niewidoczne”, choć fizycznie dalej znajdują się na dysku. To zaś warunkuje stosunkowo proste ich odzyskanie za pomocą specjalistycznych programów. Dopiero ich nadpisanie (w przypadku starszych dysków dopiero wielokrotne nadpisanie) nastręcza większe trudności w trakcie ich przywracania.
Pełne formatowanie oznacza trwałe usuwanie zawartości dysku „kawałek po kawałku”. Specjalne programy nadpisują dysk twardy losowymi danymi po to, aby ewentualne odzyskanie poprzednich plików było znacząco utrudnione. Nie oznacza to jednak, że przywrócenie ich jest absolutnie niemożliwe. Bardzo często jednak się okazuje, że wiele danych po pełnym formatowaniu przepada – głównie dlatego, że nawet po operacji odzyskiwania są znacząco uszkodzone.
Bodaj najpewniejszą metodą pozbycia się danych z dysku jest jego… fizyczne zniszczenie. W przypadku dysków talerzowych najpewniejszy jest magnes neodymowy, który „rozmagnesowuje” nośnik i nie tylko powoduje utratę danych, ale również uszkodzenie całego komponentu. W przypadku dysków półprzewodnikowych, fizyczne uszkodzenie krzemowych elementów zdaje egzamin.
Zerowanie dysku twardego
Formatowanie dysku jak wspomnieliśmy nie zapewnia nas o tym, że dane nigdy nie zostaną odzyskane. Dosyć skuteczną metodą jest „zerowanie”, w trakcie którego nadpisuje się sektory zerami. Taka operacja nie tylko powoduje, że informacje są usuwane niemal bezpowrotnie, ale również umożliwia nam pozbycie się tzw. logicznych bad sectorów. Warto pamiętać o tym, że fizyczne uszkodzenia dysku, które objawiają się w fizycznych bad sectorach nie są możliwe do naprawienia drogą zerowania dysku. Po tej operacji, dysk należy sformatować do odpowiedniego systemu plików. Tego typu funkcja jest dostępna głównie w specjalistycznych programach, dedykowanych wspomnianej operacji (np. Kill Disk).

Formatowanie dysku w systemie Windows
System Windows w ramach graficznego interfejsu użytkownika oferuje podstawowe narzędzie do zarządzania dyskami – obecna jest również możliwość formatowania partycji, zmieniania ich rozmiaru oraz usuwania. Wystarczy, że wywołacie okno „Uruchom” (Windows + R) i wpiszecie: „diskmgmt.msc”http://antyweb.pl/jak-wykonac-formatowanie-komputera-poradnik/

%d bloggers like this: