Przepis o odmowie przyjęcia dziecka do szpitala konstytucyjny

Przepis o odmowie przyjęcia dziecka do szpitala konstytucyjny
Przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia nakazujący lekarzowi konsultację z ordynatorem oddziału odmowy przyjęcia dziecka do szpitala nie wykracza poza ustawowe upoważnienie – uznał Trybunał Konstytucyjny w ogłoszonym w czwartek wyroku. Orzeczenie nie zapadło jednomyślnie.
https://mediarp.pl
http://www.rp.pl/Zdrowie/305119999-Przepis-o-odmowie-przyjecia-dziecka-do-szpitala-jest-konstytucyjny—wyrok-TK.html

%d bloggers like this: