Administracja publiczna boi się sieci bezprzewodowych

Administracja publiczna boi się sieci bezprzewodowychUrzędy publiczne muszą zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej. Kluczem do sukcesu jest holistyczne podejście, które obejmuje zarówno sieci LAN (ang. Local Area Network, sieć lokalna), jak i WLAN (ang. Wireless Local Area Network, bezprzewodowa sieć lokalna) i umożliwia pełne monitorowanie zagrożeń.
Obecnie w Polsce działa ponad 5600 publicznych hot spotów uruchomionych z inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje badanie IDC dotyczące wykorzystania technologii bezprzewodowych w sektorze publicznym, przeprowadzone na zlecenie Cisco i EXATEL, znajomość WLAN jest w naszym kraju powszechna, jednak technologia ta w sektorze publicznym jest nadal stosowana w sposób mocno ograniczony.

źródło : https://antyweb.pl/administracja-publiczna-wifi/

%d bloggers like this: