Apel Strasburga do Rosji: Oddajcie Polsce wrak

Apel Strasburga do Rosji: Oddajcie Polsce wrak
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa Rosję do zwrotu wraku tupolewa przetrzymywanego w Smoleńsku.
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Katastrofa-smolenska/181019717-Apel-Strasburga-do-Rosji-Oddajcie-Polsce-wrak-Tu-154M.html

%d bloggers like this: