W Szwecji będą kursy o seksie dla imigrantów

W Szwecji będą kursy o seksie dla imigrantów Rząd wyda na to pięć milionów koron szwedzkich. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/w-szwecji-beda-kursy-o-seksie-dla-imigrantow/

Za Tuska zlikwidowano ok. 400 posterunków policji

Za Tuska zlikwidowano ok. 400 posterunków policji W latach 2016-2017 odtworzono ponad 70 z nich. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/za-tuska-zlikwidowano-ok-400-posterunkow-policji/

Teoria Darwina zniknie z polskich szkół?

Teoria Darwina zniknie z polskich szkół? Niektórzy rodzice nie chcą, by ich dzieci uczono o ewolucji. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/teoria-darwina-zniknie-z-polskich-szkol/

Rasa, klasa i nauka afirmująca nieuctwo

Rasa, klasa i nauka afirmująca nieuctwo Jest za dużo Azjatów na najlepszych uczelniach. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/rasa-klasa-i-nauka-afirmujaca-nieuctwo/

Sejm przyjął tzw. Ustawę 2.0 o szkolnictwie wyższym

Sejm przyjął tzw. Ustawę 2.0 o szkolnictwie wyższym Ustawą zajmie się teraz Senat. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/sejm-przyjal-ustawe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-tzw-ustawe-2-0/

Jak dobierają się kobiety i mężczyźni

Jak dobierają się kobiety i mężczyźni Wywiad z prof. Tomaszem Szlendakiem, który opisuje jak hipergamia kobiet wpływa na rynek matrymonialny. Zgadzamy z tym pośrednio, ponieważ prof. Szlendak opisując hipergamię skupił się tylko i wyłącznie na wpływających na nią warunkach ekonomicznych, a także statusie społecznym mężczyzn. My opisujemy atrakcyjność, jako SMV, czyli Sexual Market Value. Na całą seksualną wartość (czyli także związkową, seksualną i rodzinną) wpływa więcej czynników, niż tylko status…

Czy małe dzieci kochają naukę?

Czy małe dzieci kochają naukę? Niezwykłe przedszkole, w którym dzieci same się uczą. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/czy-male-dzieci-kochaja-nauke/

Edukacja grozi krótkowzrocznością

Edukacja grozi krótkowzrocznością Badania przeprowadzonego przez brytyjskich naukowców. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/edukacja-grozi-krotkowzrocznoscia/

Do protestu studentów dołączają Kraków, Wrocław, Łódź i Katowice

Do protestu studentów dołączają Kraków, Wrocław, Łódź i Katowice Protest rozlewa się na kolejne ośrodki akademickie w Polsce. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/do-protestu-studentow-dolaczaja-krakow-wroclaw-lodz-i-katowice/

Jak chronić rozrodcze organy dziecka przed „przyrodą”

Jak chronić rozrodcze organy dziecka przed „przyrodą” Tato, dlaczego w IV klasie uczą tyle o organach rozrodczych? art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/jak-chronic-rozrodcze-organy-dziecka-przed-przyroda/