Mściwi Żydzi niosą śmierć byłym oficerom SS

Mściwi Żydzi niosą śmierć byłym oficerom SS Organizację “Mściciele” założyli Żydzi ocaleni z Holokaustu. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/msciwi-zydzi-niosa-smierc-bylym-oficerom-ss/

Nierozliczona tragedia rzezi wołyńskiej – 4

Nierozliczona tragedia rzezi wołyńskiej – 4 Akcja Wisła była akcją pacyfikacyjną przeciwko UPA. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/nierozliczona-tragedia-rzezi-wolynskiej-4/

Nierozliczona tragedia rzezi wołyńskiej – 3

Nierozliczona tragedia rzezi wołyńskiej – 3 Nie tylko Wołyń należy pamiętać! art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/rzez-wolynska-nierozliczona-tragedia-3/