Kali ukraść krowę…

Kali ukraść krowę… Czy cała nasza cywilizacja hołduje moralności Kalego? https://mediarp.pl/