Marksistowski plan niszczenia męskości przy pomocy kobiet

Marksistowski plan niszczenia męskości przy pomocy kobiet Techniki poniżania mężczyzn przez kobiety są warte uwagi. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/marksistowski-plan-niszczenia-meskosci-przy-pomocy-kobiet/

Jak dobierają się kobiety i mężczyźni

Jak dobierają się kobiety i mężczyźni Wywiad z prof. Tomaszem Szlendakiem, który opisuje jak hipergamia kobiet wpływa na rynek matrymonialny. Zgadzamy z tym pośrednio, ponieważ prof. Szlendak opisując hipergamię skupił się tylko i wyłącznie na wpływających na nią warunkach ekonomicznych, a także statusie społecznym mężczyzn. My opisujemy atrakcyjność, jako SMV, czyli Sexual Market Value. Na całą seksualną wartość (czyli także związkową, seksualną i rodzinną) wpływa więcej czynników, niż tylko status…

Samiec beta wybacza łatwiej i pozwala na więcej

Samiec beta wybacza łatwiej i pozwala na więcej Oto realne przykłady. art pochodzi ze strony : https://wolnemedia.net/samiec-beta-wybacza-latwiej-i-pozwala-na-wiecej/