Dramatycznie niska ocena rzetelności programów informacyjnych TVP

Dramatycznie niska ocena rzetelności programów informacyjnych TVPAgencja IBRiS przeprowadziła sondaż dla Rzeczpospolitej, który miał zbadać jak Polacy postrzegają rzetelność wszystkich głównych programów informacyjnych największych polskich kanałów telewizyjnych, według którego okazuje się, że Polacy oceniają rzetelność kanałów informacyjnych TVP poniżej krytyki.
Najgorzej jest z Wiadomościami, których rzetelność źle ocenia 50% badanych, przeciwnego zdania jest 29,1%. TVP INFO jest podobnie – źle rzetelność w przekazywaniu informacji ocenia 43,2% Polaków, dobrze 29,7%. Najlepiej wypada tu Telexpress, który to więcej osób dobrze ocenia niż źle.
prof. Stanisław Mocek, medioznawca i rektor Collegium Civitas:
Otoczka i atmosfera wokół TVP, różne wydarzenia, choćby zabójstwo Pawła Admowicza, sprawiają, że wyostrzyła się polityczna ocena całej TVP.

źródło : https://antyweb.pl/dramatycznie-niska-ocena-rzetelnosci-programow-informacyjnych-tvp/

%d bloggers like this: