DzU z 25 marca 2019 r. (poz. 553-560)

DzU z 25 marca 2019 r. (poz. 553-560)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową – poz. 560
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/303259882-DzU-z-25-marca-2019-r-poz-553-560.html

%d bloggers like this: