Historia polskiej bankowości cz. 1

Historia polskiej bankowości cz. 1
System bankowy › Pierwsze banki powstały na ziemiach polskich w XVI wieku. Ich szybki rozwój przypadł na czasy zaborów w wieku XIX. Nowoczesny system ukształtował się w 20-leciu międzywojennym.
https://mediarp.pl
http://www.rp.pl/Banki/305319923-Historia-polskiej-bankowosci-cz-1.html

%d bloggers like this: