Inspektor ochrony danych założy rejestry

Inspektor ochrony danych założy rejestry
Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych ciąży na administratorze. Podmiot przetwarzający odpowiada zaś za prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Inspektor ochrony danych korzysta z tych raportów w pracy, więc trudno uznać, że nie powinien angażować się w ich tworzenie i prowadzenie.
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Kadry/310189999-Inspektor-ochrony-danych-zalozy-rejestry.html

%d bloggers like this: