Inteligentne miasta zaleją nas danymi. To badanie nie pozostawia złudzeń

Inteligentne miasta zaleją nas danymi. To badanie nie pozostawia złudzeńPodkreśla się, że prawdziwe korzyści wynikające z projektów smart city są dopiero przed nami i zwracają uwagę na fakt, że wiele prowadzonych obecnie inicjatyw skupia się jedynie na niewielkim wycinku miejskiej rzeczywistości. Rozwój inteligentnych miast sprawi, że będziemy musieli uporać się z ogromem danych wymagających analizy w czasie rzeczywistym.
Inwestycje związane z inteligentnymi miastami stanowią priorytet dla władz Unii Europejskiej, które w latach 2014–2020 na szeroko rozumianą ideę smart city przeznaczą nawet 18 mld euro. Na świecie istnieją już inteligentne miasta, których najbardziej wyrazistym przykładem jest Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Docelowo ma ono być pierwszą samowystarczalną pod względem energetycznym metropolią. Prace nad tym projektem wciąż trwają, a data jego zakończenia była przesuwana kilkukrotnie. To pokazuje jak złożone są to inicjatywy i jak dużo przygotowań wymagają.
Projekty z zakresu smart city nie są tworzone raz na zawsze. Analiza zgromadzonych danych pozwala na wprowadzanie ciągłych usprawnień i korekt. Musimy pamiętać, że ich celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców miast, w których są realizowane –
tłumaczy Patryk Choroś, Business Development Director w SAS Polska.
Inicjatywy te ewoluują i musi minąć jeszcze dużo czasu, zanim będziemy mogli mówić o prawdziwie inteligentnych miastach, których funkcjonowanie zarówno w obszarze ekonomii, transportu, zarządzania, ochrony środowiska, jak i życia codziennego jest wspierane przez technologie.

źródło : https://antyweb.pl/inteligentne-miasta-badanie-idc/

%d bloggers like this: