Jaka broń dla młodzieży

Jaka broń dla młodzieży
Uczniowie i członkowie organizacji proobronnych powinni się uczyć strzelania na nowych karabinach, a nie wysłużonych kbk – sach.
https://mediarp.pl
http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/306169985-Jaka-bron-dla-mlodziezy.html

%d bloggers like this: