Martwi ludzie komentowali zmiany w funkcjonowaniu internetu. Czyli kolejna socjotechniczna farsa

Martwi ludzie komentowali zmiany w funkcjonowaniu internetu. Czyli kolejna socjotechniczna farsaKluczowym dla opisania tego zjawiska jest pojęcie bańki informacyjnej – sytuacji, w której jednostka zamyka się w kręgu mediów, osób, które hołdują konkretnemu sposobowi myślenia. W takich warunkach wspomniana jednostka jest w stanie stwierdzić, że jej pogląd jest jedynym słusznym oraz najczęściej podnoszonym w dyskursie. To z kolei warunkuje silne przywiązanie do konkretnego sposobu myślenia oraz zamyka zdolność przyjęcia kontrargumentów – to zjawisko w socjologii internetu powszechnie znane i jednocześnie – bardzo niebezpieczne.
Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie otworzono śledztwo w zakresie treści związanych z tzw. „net neutrality”, podważającym obecne zasady funkcjonowania internetu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nawet do 9,5 miliona komentarzy w tej sprawie w mediach społecznościowych zostało umieszczonych w nich za pomocą tzw. „skradzionych tożsamości”.
Doszło nawet do tego, że niektóre materiały przekazano do internetu za pośrednictwem kont należących do osób zidentyfikowanych jako martwe. Co więcej, w toku śledztwa okazało się, że tego typu praktyki prowadziły najprawdopodobniej grupy będące i za i przeciw wprowadzeniu nowych ustaleń dotyczących funkcjonowania internetu. A zatem, mieliśmy do czynienia z niebywałym pokazem sił botów po jednej i drugiej stronie.

źródło : https://antyweb.pl/internet-neutralnosc-socjotechnika/

%d bloggers like this: