Nowe dowody na zderzenie planet w Układzie Słonecznym

Nowe dowody na zderzenie planet w Układzie Słonecznym

Uran to odległa i specyficzna planeta Układu Słonecznego. Oś obrotu tego gazowego giganta jest silnie nachylona, a naukowcy nie potrafią zrozumieć dlaczego. Jednak najnowsze symulacje komputerowe zdają się potwierdzać, że w odległej przeszłości, Uran zderzył się z inną planetą.

źródlo: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-dowody-na-zderzenie-planet-w-ukladzie-slonecznym

%d bloggers like this: