Obowiązują od 11 sierpnia 2018 r.

Obowiązują od 11 sierpnia 2018 r.
• ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 maja 2018 r., poz. 864)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/308119997-Obowiazuja-od-11-sierpnia-2018-r.html

%d bloggers like this: