Obowiązują od 14 lipca 2018 r.

Obowiązują od 14 lipca 2018 r.
• art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 lipca 2016 r., poz. 1020)
https://mediarp.pl
http://www.rp.pl/Akty-prawne/307149994-Obowiazuja-od-14-lipca-2018-r.html

%d bloggers like this: