Obowiązują od 15 listopada 2018 r.

Obowiązują od 15 listopada 2018 r.
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 31 października 2018 r., poz. 2074)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/311159998-Obowiazuja-od-15-listopada-2018-r.html

%d bloggers like this: