Obowiązują od 17 listopada 2018 r.

Obowiązują od 17 listopada 2018 r.
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (DzU z 2 listopada 2018 r., poz. 2087)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/311179993-Obowiazuja-od-17-listopada-2018-r.html

%d bloggers like this: