Obowiązują od 26 marca 2019 r.

Obowiązują od 26 marca 2019 r.
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (DzU z 11 marca 2019 r., poz. 464)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/303269997-Obowiazuja-od-26-marca-2019-r.html

%d bloggers like this: