Obowiązują od 4 grudnia 2018 r.

Obowiązują od 4 grudnia 2018 r.
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (DzU z 19 listopada 2018 r., poz. 2155)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/312049998-Obowiazuja-od-4-grudnia-2018-r.html

%d bloggers like this: