Obowiązują od 8 grudnia 2018 r.

Obowiązują od 8 grudnia 2018 r.
• ustawa z 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r. (DzU z 23 listopada 2018 r., poz. 2189)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/312089979-Obowiazuja-od-8-grudnia-2018-r.html

%d bloggers like this: