Obowiązują od 9 grudnia 2018 r.

Obowiązują od 9 grudnia 2018 r.
• § 16 ust. 6 oraz § 21 ust. 22–24 rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury (DzU z 10 kwietnia 2017 r., poz. 755)
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Akty-prawne/312079942-Obowiazuja-od-9-grudnia-2018-r.html

%d bloggers like this: