Polacy i zakaz handlu w niedzielę – co czwarty z nas nie wie, w które niedziele można robić zakupy

Polacy i zakaz handlu w niedzielę – co czwarty z nas nie wie, w które niedziele można robić zakupyOczywiście powodem jest również postępujące zaostrzenie się zakazu handlu w niedzielę, w ubiegłym roku były to właśnie dwie niedziele handlowe w miesiące, ale w tym roku już tylko jedna, a od 2020 roku już w większość w roku niedziel będzie objęta zakazem handlu. W 2018 roku 37% Polaków było za pozostawieniem tego stanu rzeczy, teraz kiedy już jest tylko jedna niedziela handlowa odsetek ten wzrósł do 46%.
A jak sobie radzą Polacy z tymi niehandlowymi niedzielami? Według wyników badania agencji mediowej Havas Media Group, można powiedzieć, że nawet bardzo dobrze – 63% Polaków wie już, w które niedziele będą mogli robić zakupy w 2019 roku, niemniej 1/4 nadal tego nie wie i za każdym razem sprawdza, czy w daną niedziele ma na co liczyć w temacie zakupów, z kolei prawie 10% tkwi jeszcze w rozwiązaniu obowiązującym w zeszłym roku.

Okazuje się również, że za tym ubiegłorocznym rozwiązaniem opowiada się już 46% Polaków, najwięcej wśród nich jest kobiet (49,8%) oraz mieszkańców największych miast (52,7%).
Anna Ostrowska, Insight Specialist w Havas Media Group:
Przeprowadzone przez nas badanie dotyczące zakazu handlu w niedziele pokazuje, że Polacy częściowo przystosowali się i przyzwyczaili do tej zmiany. Większość Polaków wie kiedy sklepy będą zamknięte i planuje zakupy z wyprzedzeniem. Musimy jednak pamiętać, że przystosowanie się do obowiązującego zakazu nie oznacza poparcia dla jego obowiązywania i akceptacji. Z naszych badań wynika, że 2 niedziele nieobjęte zakazem handlu były lepszym rozwiązaniem dla blisko 46% badanych. Podobny odsetek badanych jest zdania, że zakaz handlu w niedziele powinien zostać całkowicie zniesiony – w zeszłym roku ten odsetek wynosił około 37%. Na razie ciężko stwierdzić czy mamy tutaj do czynienia z tendencją wzrostową czy też jest to reakcja na kolejne zaostrzenie handlu. Na pewno będziemy tę kwestię monitorować w kolejnych falach tego badania.

Mimo wszystko rok obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedzielę nauczył Polaków jak sobie z tym radzić, większość robi zakupy dzień albo kilka dni wcześniej – widać to wyraźnie w sobotnie popołudnia, przynajmniej w Warszawie, z kolei zaledwie 21% Polaków problem zakazu handlu w niedziele nie dotyczy, bo nigdy nie robili w ten dzień zakupów. Pozostali narzekają na brak możliwości zrobienia awaryjnych, drobnych zakupów spożywczych przy nagłej wizycie gości lub gdy zabraknie jakiegoś składnika do obiadu czy z uwagi na godziny pracy w ogóle na brak możliwości na wybranie się na większe zakupy przez zakaz handlu w niedzielę.
Warto nadmienić, że rząd przygląda się już skutkom swoich regulacji i być może wrócimy do rozwiązania obowiązującego w zeszłym roku, zwłaszcza, że już niedługo wybory.

Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w połowie stycznia, jest to pierwsza fala cyklu badań, które planujemy realizować raz na kwartał. Badanie zostało przeprowadzone na internetowym panelu badawczym, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Metodologia: CAWI. Wielkość próby: n=1077.
Źródło: Havas Media Group.
Photo: Syda_Productions/Depositphotos
The post Polacy i zakaz handlu w niedzielę – co czwarty z nas nie wie, w które niedziele można robić zakupy appeared first on AntyWeb.

źródło : https://antyweb.pl/polacy-i-zakaz-handlu-w-niedziele/

%d bloggers like this: