Ponad 30 mln zł zapłaci PKP Intercity za WiFi w Pendolino

Ponad 30 mln zł zapłaci PKP Intercity za WiFi w PendolinoNa początku czerwca informowaliśmy Was o zakończonych negocjacjach PKP Intercity z Alstomem, w wyniku których firmy doszły do porozumienia odnośnie do montażu WiFi we wszystkich pociągach Pendolino.
PKP Intercity, w opublikowanym 2 czerwca w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu „o dobrowolnej przejrzystości ex ante”, poinformował o wszczęciu postępowania mającego na celu wybór oferty Alstomu w dniu 15 maja. Celem umieszczenia ogłoszenia „ex ante” o zamiarze zawarcia umowy z Alstomem jest umożliwienie potencjalnym innym wykonawcom usługi wifi pozyskania informacji o udzielanym zamówieniu. To umożliwiłoby im ewentualne zakwestionowanie wyboru oferty. Nie należy się tego spodziewać.

źródło : https://antyweb.pl/ponad-30-mln-zl-zaplaci-pkp-intercity-za-wifi-w-pendolino/

%d bloggers like this: