Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny będzie korzystał z Profilu Zaufanego

Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny będzie korzystał z Profilu ZaufanegoZacznie działać od końca kwietnia, ale za to z ciekawymi opcjami do identyfikacji tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Oprócz podpisu kwalifikowanego, autoryzować się będzie można darmowymi sposobami – przy użyciu nowych e-dowodów jak i Profili Zaufanych.
Anna Weber, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji:
Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej w 2017 roku, działaniem zmierzającym do zwiększenia sprawności funkcjonowania instytucji Państwa, w tym administracji, jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechniania pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych. Projektem strategicznym w powyższym zakresie jest zapewnienie dostępu obywateli do właściwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwości. Tak ważna więc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i instytucji wpływających na jego kształt m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie sporów, a więc w sposób umożliwiający realizację w większym stopniu postulatu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego, wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów.
Jest na co czekać, bo wyroki przez ten sąd wydawane będą w ciągu 3 tygodni – 20 razy szybciej niż tradycyjną drogą, czyli przez sądy powszechne, które co roku rozstrzygają 300 tysięcy spraw gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, trudno się więc dziwić, że tak długo to trwa.
Więcej o Ultima Ratio: Ultima Ratio – pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny. Wyroki w 21 dni.

źródło : https://antyweb.pl/ultima-ratio-pierwszy-w-polsce-elektroniczny-sad-polubowny/

%d bloggers like this: