Witamy na Filipinach, prowincji Chin

Witamy na Filipinach, prowincji Chin
12 lipca to w Azji Południowowschodniej dzień szczególny. Dwa lata temu Międzynarodowy Trybunał ds. Morza z Hagi rozstrzygnął skargę wniesioną przez Filipiny wobec chińskich roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Pekin przegrał z kretesem, oddalono chińskie argumenty o historycznych prawach do wysp i do tego, by sporne fragmenty skał były na tyle duże i samodzielne, by mieć prawo do wyłącznych wód przybrzeżnych. Chiny przegrały, ale nie zmieniło to biegu spraw.
https://mediarp.pl
http://www.rp.pl/W-sieci-opinii/307139953-Witamy-na-Filipinach-prowincji-Chin.html

%d bloggers like this: