Zatarte kary porządkowe mogą uzasadnić zwolnienie

Zatarte kary porządkowe mogą uzasadnić zwolnienie
Naruszenia porządkowe, których dopuścił się pracownik, mogą stanowić przyczynę rozwiązania z nim umowy o pracę. Nie ma znaczenia, że z jego akt osobowych usunięto już odpisy zawiadomień o ukaraniu.
https://mediarp.pl
https://www.rp.pl/Kadry/312069995-Zatarte-kary-porzadkowe-moga-uzasadnic-zwolnienie-z-pracy.html

%d bloggers like this: